ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
 
 
 
 
 
 
Η Ε. Θεοχάρους με παρέμβασή της στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής... 21-11-2012
 
διαβάστε περισσότερα
 

Βρυξέλλες,  30 Μαρτίου 2012

Αιτιολόγηση Ψήφου

Πιστή σε θέματα αρχών και αξιών χωρίς εκπτώσεις

Παρά την βαθειά εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη μου στην σταθερή διαχρονική στήριξη του ΕΛΚ στην υπόθεση της Κύπρου,   υποστήριξη που βασίζεται στις αρχές και αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Ελευθερίας και της δικαιοσύνης, και παρά τον απόλυτο σεβασμό μου προς την φίλη εισηγήτρια της έκθεσης Ρία Όουμεν,  για το τεράστιο έργο που έχει επιτελέσει, υποχρεώθηκα να απόσχω της ψηφοφορίας και να μην υπερψηφίσω  την έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας .

Η έκθεση ήταν ισορροπημένη και καλή ωστόσο η Τουρκία και οι φιλοτουρκικοί κύκλοι, αλλά και πολλοί συνάδελφοι ευρωβουλευτές παρερμήνευσαν την καλή πρόθεση της Κύπρου και των ευρωβουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρερμήνευσαν και παρερμηνεύουν την έννοια της θετική ατζέντας και  των θετικών μηνυμάτων που η Ευρωβουλή θέλησε να στείλουμε προς την Τουρκία.

Απόδειξη τούτου αποτελεί το γεγονός της εισαγωγής στο κείμενο τροπολογίας που αφορούσε τη δυνατότητα και τη διαδικασία ανοίγματος τουρκικών ενταξιακών κεφαλαίων και ειδικότερα των κεφαλαίων 23 και 24 επί τη βάση της θετικής ατζέντας. Η ορθή ορολογία η οποία υιοθετήθηκε και από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διευκρινίζει το αυτονόητο, ότι δηλαδή το οποιοδήποτε άνοιγμα ή κλείσιμο τουρκικού ενταξιακού κεφαλαίου εξακολουθεί να υπάγεται στο πλαίσιο των ήδη καθορισμένων θεσμικών διαδικασιών, δηλαδή στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διάσκεψης κατά την οποία απαιτείται ομοφωνία. Κάθε κράτος μέλος διατηρεί το δικαίωμα βέτο. Η διαδικασία αυτή έχει γίνει αποδεκτή και από την Τουρκία. Συνεπώς η τροπολογία η οποία έγινε, ετέθη ενώπιων της ολομέλειας και έγινε δεκτή,  αποφεύγει να αναφερθεί στη νομική, θεσμική διαδικασία όπως αυτή αποφασίστηκε από την ΕΕ και εκ του πονηρού διατυπώνει τη θέση ότι, ειδικότερα τα κεφάλαια 23 και 24 θα ήταν δυνατό να ανοίξουν επί τη βάση και μόνον, προφανώς,  της θετικής ατζέντας. Δεν θα μπορούσα να δώσω θετική ψήφο παρά τη βαθύτατη μου εκτίμηση προς την εισηγήτρια γιατί λίγα εικοσιτετράωρα προηγουμένως σε άλλη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούσε ζητήματα δημοκρατίας, αρχών και αξιών στη Τουρκία και ειδικότερα για το γυναικείο της πληθυσμό είχε γίνει δεκτή δική μου τροπολογία η οποία ανέφερε ακριβώς επί του ιδίου θέματος ότι τα ενταξιακά κεφάλαια 23 και 24, που αφορούν μεταξύ άλλων τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα, το άνοιγμα τους θα διευκολυνθεί εφόσον η Τουρκία εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όπως αυτές προκύπτουν από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και από το κοινοτικό κεκτημένο. Συνεπώς δεν είχα δικαίωμα και δεν έχω να αυτοαναιρεθώ δίνοντας θετική ψήφο είτε σε μια τροπολογία είτε σε ολόκληρο κείμενο που την ενσωματώνει. Μια τροπολογία που όπως φαίνεται από τα γεγονότα ετέθη εκ του πονηρού, δεν συνάδει με το θετικό πρόσωπο της ΕΕ, και δεν καθορίζει ρητώς τις τουρκιές υποχρεώσεις ως απαραίτητη προϋπόθεση για το άνοιγμα οποιουδήποτε κεφαλαίου. Ο Κύπριος πολίτης καθώς και κάθε άλλος Ευρωπαίος πολίτης μάς έστειλε στην Ευρωβουλή για να υπηρετούμε πρωτίστως τη δημοκρατία και το σύστημα αρχών και αξιών της το οποίο η Τουρκία παραβιάζει βάναυσα στην Κύπρο και επί τούτου δεν μπορεί να γίνει καμία έκπτωση.

Παρ’ όλο που για πολλούς λόγους  οι ενταξιακές συνομιλίες  με την Τουρκία θα έπρεπε να είχαν ήδη διακοπεί ή ανασταλεί επισήμως, με ευθύνη της Τουρκίας, εντούτοις, προσωπικά στήριξα  την Ρία Όουμεν στην προσπάθεια της και προσήλθα  με πρόθεση να ψηφίσω την έκθεση. Δυστυχώς η καλή πρόθεση παρεξηγήθηκε από κάποιους συναδέλφους του φιλοτουρκικού μπλοκ, οι οποίοι επιδίωξαν αφενός να εκμηδενίσουν  την προσήλωσή μας  σε αρχές και αξίες και αφετέρου να αναδείξουν την αξία των οικονομικών συμφερόντων και της  στρατιωτικής μηχανής της Τουρκίας.

 

 

 
 
  Αναζητηση
     
      ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ: