... 22-01-2014
 
 

: 15-05-2016

 

  Εστε νο κνημα και ασκετε ντονη κριτικ, αλλ ο κσμος θλει να γνωρζει ποια εναι η δικ σας πρταση για την ανπτυξη του κρτους… 

Βεβαως ασκομε κριτικ και θα ταν μεγλη νκη της Δημοκρατας αν στην κριτικ μας απαντοσαν οι κυβερνντες και οι παρατρεχμενοι τους με επιχειρματα και χι με λσπη, διαβολ, βρεις, παραπληροφρηση, κακοθειες και αντιδημοκρατικς μεθοδεσεις. χουμε μπει στο στχαστρο του κυρου Αβρωφ που εκτοξεει τνους λσπης εναντον μας .  Οι λγοι εναι προφανες.

Τρα σον αφορ το ερτημα σας,  η θση μας εναι πως η Κυπριακ Δημοκρατα χρειζεται σγχρονο μοντλο ανπτυξης και χι περιστασιακ συστηματικ στριξη των πολ μεγλων επιχειρσεων που εναι μεσα συνδεδεμνες με πολιτικ πρσωπα.

Αναπτυξιακ μοντλο δεν χουμε. Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ χει καθορσει τους τομες στους οποους η Κπρος χει συγκριτικ πλεονεκτματα και να επενδσουμε σ αυτος. Εξαιρετικ κλμα, θαυμσια γεωγραφικ θση, καλς σχσεις με γειτονικ κρτη, εξαιρετικος επιστμονες , ριστη υποδομ, πανμορφα τοπα, καθαρς θλασσες, μακρχρονη ιστορα στην οινοποια, αρχαο πολιτισμ, βυζαντιν μνημεα, φιλξενο λα. Βεβαως   ο τουρισμς εναι νας τομας σημαντικς, αλλ επισφαλς διτι εξαρτται απ λλες, πολιτικς κυρως μεταβλητς. Δεν μπορομε να στηριζμαστε μνο στον τουρισμ και ειδικ στον all inclusive τουρισμ. Χρειζεται  επεγουσα αναβθμιση του τουριστικο προντος και διασνδεση της Κπρου με τον τουρισμ γειτονικν χωρν, η ανπτυξη του θεματικο, αθλητικο, ιατρικο θρησκευτικο τουρισμο και η αναζτηση νων αγορν.

Επιπλον, πιστεουμε τι  θα πρπει να αναστηλωθε και να ενισχυθε ο τομας των υπηρεσιν και να μετατραπε η Κπρος σε ακαδημακ, ιατρικ  και οικονομικ-εμπορικ κντρο της ΕΕ και της Μσης Ανατολς.

Στον ακαδημακ –εκπαιδευτικ τομα πρπει να στηριχθον τα ιδιωτικ μη κερδοσκοπικ πανεπιστμια και να διευκολυνθε η προσλευση φοιτητν απ λο τον κσμο. Να στηριχθε ρευνα και η ανπτυξη καινοτμων προτσεων με μεση διασνδεση της εκπαδευσης με την αγορ εργασας.

Στην γεωργα χουμε πολ μεγλο ραμα που συνσταται στην αξηση της πρωτογενος παραγωγς, της αμπελουργας και οινοποιας, της χαρουποκαλλιργεια και των μεταποιητικν δυνατοττων που μας δνει τα προντα της γης μας.  

σον αφορ την θλασσα, η Κυπριακ Ναυτιλα πρπει να ενισχυθε και να στραφον οι νοι προς αυτν γιατ χει πολ ψωμ. Η αλιεα και η ιχθυοκαλλιργεια επσης. Παρλληλα πρπει να γνουν μελετημνες ενργειες επ του φυσικο αερου. Πιστεω τι  στον τομα αυτ γναμε  μηροι των συνομιλιν και της Τουρκας εν δη θα πρεπε να εχαμε  προχωρσει σε συνεργασα με το Ισραλ, για λγους εκτς των λλων, ασφλειας και για να «πωλσουμε» το προν μας στην ΕΕ, εφσον η Αφροδτη και το Λεβιθαν μπορον να καλπτουν ως και το 15% των αναγκν της ΕΕ για τα επμενα 30 με 50 χρνια, αναλγως των ποσοττων που θα εξγονται. Σας πληροφορ τι, δυστυχς, δεν εμαστε ακμη στις εναλλακτικς ενεργειακς επιλογς της ΕΕ, διτι δεν χουν ληφθε αποφσεις για την κατασκευ σταθμο υγροποησης και τερματικο. Συνεπς, επιβλλεται να συγκροτημνο μοντλο ανπτυξης, που θα περιλαμβνει λους τους τομες της οικονομας και θα ανασυγκροτε σους θα μποροσαν να προσφρουν περισστερα επ του ΑΕΠ πως εναι η γεωργα και η κτηνοτροφα, που πρπει να τεθον σε να βση.

 να απ τα μεγαλτερα προβλματα εναι αυτ της ανεργας, που μαστζει κυρως τους νους. Εσες τι  εισηγεστε για την καταπολμηση της ανεργας; Πς βγανουμε απ αυτ τη δσκολη κατσταση; 

 

Η μεωση της ανεργας εναι συναφς με την ανπτυξη. Πς θα δημιουργηθον να θσεις εργασας χωρς μοντλο ανπτυξης; Αν για παρδειγμα μετατρψουμε την Κπρο σε ακαδημακ κντρο, αφ ενς θα διεξγονται επιστημονικς ρευνες και αφ ετρου θα αξιοποιονται τα πορσματα  τους τιθμενα σε πρακτικ εφαρμογ και παραγωγικ διαδικασα.

Με αυτ τον τρπο και με σα ανφερα πιο πνω, δημιουργονται ελκυστικς θσεις εργασας και αξιοποιεται το δυναμικ μας καλτερα.

 Ταυτοχρνως, η μετεξλιξη της Κπρου σε οικονομικ-εμπορικ κντρο θα δημιουργσει ανπτυξη και ακμη περισστερες θσεις εργασας.

Επιπλον, πρπει οι νεργοι να εκπαιδεονται σε επαγγλματα και να αποκτον δεξιτητες, τις οποες χει ανγκες η πραγματικ οικονομα. Πς αλλις θα βρουν δουλει; Και επ τοτου υπρχουν ακμη και προγρμματα και κονδλια  απ την ΕΕ. Η καταπολμηση της ανεργας  δεν γνεται με τα λγια αλλ στη βση  συγκροτημνης πολιτικς. Η αναγννηση της γεωργας και της κτηνοτροφας εδραζμενη σε να επιχειρηματικ δεδομνα, κυρως με την εισαγωγ της τεχνολογας, θα δσει νες ανσες στους αγροτικος, ορεινος και ημιορεινος πληθυσμος.  Δεν εναι δυνατ να αφνουμε τα παιδι μας να μεταναστεουν εν μπορον να παργουν στη χρας μας. Το θμα αυτ εναι συνδεδεμνο με την εισρο ξνων επενδσεων και τη δισωση των Μικρομεσαων Επιχειρσεων, καθς και με την χρση των διαρθρωτικν ταμεων της ΕΕ. Μσα απ αυτ τα προγρμματα μπορομε να χουμε ανπτυξη και νες θσεις εργασας. Επειδ γνεται λγος για εισρο ξνων κεφαλαων, σημαντικ εναι να τονσουμε τι, επιβλλεται πολιτικ, οικονομικ και κοινωνικ σταθερτητα, καθς και τραπεζικ.

 Επειδ αναφερθκατε σε τραπεζικ σταθερτητα υπρχει να συναφς ζτημα με την βιωσιμτητα των τραπεζν και με την επιβωση συμπολιτν μας. Εναι αυτ των κκκινων δανεων. Πς μπορε με βση τη δικ σας πολιτικ να αντιμετωπιστε το σνθετο αυτ πρβλημα;

 

Το μεγλο πρβλημα της κυπριακς  οικονομας και δη του τραπεζικο συστματος εναι τα κκκινα δνεια που φτνουν το 150% (27 δις ευρ) περπου επ του ΑΕΠ. Τελευταα στοιχεα της Τρπεζας Κπρου δεχνουν ελαφρ μεωση.  Στην ουσα πρκειται για εφιλτη, αφο υπρχει ο κνδυνος να χρειαστον οι τρπεζες να ανακεφαλαιοποηση για να μπορον να διατηρον τα κριτρια που θτει πλον η Ευρωπακ Κεντρικ Τρπεζα και ο καννες του νου ενιαου τραπεζικο συστματος και του μηχανισμο εξυγανσης τραπεζν. Επιβλλεται λση και οι  επιλογς που υπρχουν αφορον στην  κατηγοριοποηση των δανεων αναλγως της κθε  περπτωσης χωριστ: Ττοιες επιλογς εναι:

  1. Η  αγορ  κκκινων  δνειων  απ μεγλα «φαντ» του εξωτερικο. Εναι, μως, επιλογ που πρπει να λβει υπψη την κοινωνικ συνοχ, και την κλυψη της ελλειμματικς νομοθεσας, καθς και την πολιτικ βοληση που δεν εναι επαρκς λγω της διαπλοκς. 

    2. Την πακετοποηση κκκινων δανεων με εξασφαλσεις εμπορεσιμων περιουσιακν στοιχεων των οποων η εκμετλλευση μπορε να θεωρηθε ελκυστικ απ τους επενδυτς

Ειδικ μριμνα πρπει να ληφθε για τα δνεια των πολιτν και εταιριν, που αντιμετωπζουν προβλματα επιβωσης και την παροχ ελαφρνσεων με αναδιαρθρσεις. Ουσιαστικς και ελεγχμενες αναδιαρθρσεις και δυναττητες εξυπηρτησης του δανεου.

σον αφορ τα δνεια των   πολιτν και των  εταιριν που χουν και δεν πληρνουν , εκτιμομε τι  για αυτος  η ανοχ πρπει να τερματιστε.

Επσης ειδικ κατηγορα εναι τα δνεια που αφορον στην πρτη κατοικα και την επαγγελματικ επιβωση.

Πρπει να τχουν ειδικς διαχερισης τα δνεια των  Εταιρειν, που χουν μεν προβλματα αλλ χουν προοπτικς βιωσιμτητας και μπορον να ανακμψουν δημιουργντας νες θσεις εργασας. Η επλυση του προβλματος των κκκινων δανεων εναι ρρηκτα συνδεδεμνη με νες θσεις εργασας. Εν δεν υπρχει ανπτυξη και νες θσεις εργασας πς θα μπορσουν οι πολτες να αποπληρσουν τα δνει τους ακμη και αν τους δοθον ελαφρνσεις;

 Το ζητομενο δεν εναι να εξοντσουμε την οικονομα και τους πολτες αλλ να  αναστηλσουμε την οικονομα και να προστατεσουμε τους πολτες και το τραπεζικ σστημα. Βασικ προπθεση εναι να κψουμε τους δεσμος του τραπεζικο συστματος με  το κομματικ κατεστημνο και τη διαφθορ. 

Υπρχει η αντληψη τι μια πολυκομματικ Βουλ θα δημιουργσει Βαβυλωνα, διτι δυο τρεις βουλευτς δεν μπορον να εργζονται και να παργουν πως ξι, δκα δεκαπντε… Δεν βρσκεται να υπρχει μια επ τοτου λογικ; 

Αυτ εναι  στρεβλ τοποθτηση σων βιστηκαν να βισουν την δημοκρατα.  Οτε λογικ υπρχει οτε σεβασμς στον λα. Η πολυκομματικ Βουλ δεν εναι κατρα, αλλ  απδειξη της ωριμτητας του λαο μας, που απορρπτει τις εκπτσεις απ τη δημοκρατα πως αυτς εκδηλθηκαν μσω της αξησης του εκλογικο μτρου που χει σχση και με το Κυπριακ και με το Εθνικ Συμβουλου, που θλει να κυριαρχσει η Συμμαχα των ηγεσιν του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ σε βρος της δημοκρατας.  Το σστημα της Κπρου δεν εναι Κοινοβουλευτικ αλλ Προεδρικ Δημοκρατα. Τι σημανει θα δημιουργηθε Βαβυλωνα; Σε μια πολυκομματικ Βουλ  λειτουργε  καλτερα η δημοκρατα και ο λεγχος  της εξουσας. ταν συμφρει το ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ μιλον για διλογο και συμβιβασμ και ταν χι, μιλον για Βαβυλωνα. Εμες δεν δεχμαστε εκπτσεις απ την δημοκρατα. Δηλαδ απ το Ευρωπακ Κοινοβολιο θα πρπει να φγουν τα μικρ κμμα για να μενουν μνο τα μεγλα για να μην υπρχει Βαβυλωνα; Πως θα αντιδρσει  το ΑΚΕΛ αν εκδιωχθε η Ευρωπακ Αριστερ απ το Κοινοβολιο; Αυτς εναι ο Ευρωπακ χαρακτρας του ΔΗΣΥ και η δημοκρατικ αριστερ κουλτορα της ηγεσας του ΑΚΕΛ;  Το κορεμα της δημοκρατας; Θα πρπει να μθουν και ο πολτης θα το δεξει με τη ψφο του στις 22 του Μαου τι η Βουλ δεν εναι τσιφλκι κανενς, αλλ ο νας της δημοκρατας χωρς εκπτσεις.

 Διερωτται πολτης γιατ να ψηφσει εσς και χι κποιο λλο κμμα και ποιες εναι οι προτεραιτητες στη να Βουλ;

                                                        

Ο πολτης μπορε να ψηφσει ποιο κμμα θλει. Εμες καταθτουμε την πρταση και το ραμα μας.  Οι νθρωποι μας αγκαλιζουν και χουμε αυτοπεποθηση. λλωστε, υποσχεθκαμε τι θα αγωνιστομε με προτσεις νμου για να  προχωρσει η μεταρρθμιση του κρτους. Αυτς εναι ο στχος μας: η εκ βθρων αναδμηση του κρτους και η ενσχυση της κοινωνικς συνοχς και ο λεγχος της εκτελεστικς εξουσας.  Πρπει να καθιερωθε διαδικασα για την αν τρμηνο εμφνιση του Προδρου της Δημοκρατας και των Υπουργν του ενπιον της Βουλς για την παρουσαση απολογισμο σε διαδικασα κοινοβουλευτικο ελγχου. Εν λειτουργοσε αυτς  ο θεσμς  σγουρα δεν θα φτναμε στο κορεμα.

 

Ταυτοχρνως, χουμε υπψη μας μια σειρ ζητημτων για περισστερη δημοκρατα και ανπτυξη και ενδεικτικ αναφρω τα κτωθι: Χρση των δημοψηφισμτων για κρσιμα ζητματα, κατπιν απφασς της Βουλς. Αυτ σημανει αναβθμιση της  μεσης δημοκρατας. Στριξη σων ζουν κτω απ το ριο της φτχειας, των πολυτκνων των μονογονιν των αναπρων. Νομοθεσα για το περιβλλον και τις ανανεσιμες πηγς ενργειας. Εκσυγχρονισμς και  γενικευμνη μεταρρθμιση της αγροτικ και κτηνοτροφικς πολιτικς.  λεγχος των κονδυλων απ τη φορολογα για την μυνα. Δημιουργα σγχρονου αποτελεσματικο στρατο.  Αναδιρθρωση του τμματος του Φρου Εισοδματος και εναλλαγ προσωπικο για να μην δημιουργονται κατεστημνα και αξηση φοροεισπρακτικς ικαντητας που θα επιτρψει στη μεωση φορολογιν. Στριξη εταιριν, που επεβωσαν της κρσης  και  θσπιση νομοθεσας με να κνητρα, που σημανει μεωση φρων  ανλογα με τον αριθμ προσπων που προσλαμβνουν. Στχος η επιβωση Μικρομεσαων Επιχειρσεων και η ανπτυξη. Αλλαγ του συστματος αξιολγησης στο δημσιο τομα για να καταστε η διαδικασα πιο αξιοκρατικ.  Αυτ σημανει αλλαγ τρπου λειτουργας της ΕΔΥ.

 

 

 

 
   
 
 
 
     
      :